Året var 1992 när utgrävningarna av Slöingeboplatsen inleddes. Vintern 1991 hade amatörarkeologen Dennis Likus varit ut på åkrarna i utkanten av Slöinge när han hittade en liten guldbit i marken. Guldbiten, eller Guldgubben som det kallas, skulle visa sig leda till en hövdingaboplats som hade varit ett ekonomiskt och religöst centrum redan på 500-talet e.Kr.

År 2022 var det 30 år sedan utgrävningarna av boplatsen inleddes och det stora fyndet av guldgubbar gjordes. Vi vill lyfta detta viktiga fynd och skapa en större medvetenhet om vår lokala historia men även sätta den i ett större, nationellt perspektiv.

Under sommaren 2022 arrangerade vi en Jubileumsutställning på Berte museum där vi berättade om fyndet.

Slöinges gyllene hallar och guldgubbarna

Inför Jubileumsutställningen tog vi fram en skrift, författad av tidigare landsantikvarien Erik Rosengren, som berättar om Guldgubbarna och Slöingeboplatsen.Slöinges gyllene hallar och guldgubbarna - författare Erik Rosengren

Skriften finns till försäljning på Berte museum.